Consigli di classe 2021/22

COORDINATORI E SEGRETARI di classe 2021-22

Consigli di classe 2020/2021 (a breve seguirà aggiornamento)

Meccanica A-B-C Elettronica D-E Biotecnologie F-G-K
Liceo Linguistico H-I-J Liceo Scientifico L-M Monghidoro N
1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1L 1M 1N
 2A  2B  2C 2D   2E 2F   2G 2K  2H   2I 2J  2L   2M 2N 
3A 3B 3Cem 3D 3F 3G 3K 3H 3I 3J 3L 3M
4A   4B 4C  4D     4F  4G 4K  4H  4Ifs     4L 4M 
 5A  5B  5C  5D 5E   5F 5G     5H 5I   5J  5L 5M